OCPP lösningar för laddning av elbilar

Varför säger man att laddningseffektiviteten för elbilar är den tid som krävs för att nå 80% kapacitet, inte full kapacitet?

Låt oss analysera det ur följande aspekter:

1. Effekt = Spänning * Ström

2. Konstant spänningsladdning och konstant strömladdning

3. Optimal laddningskurva. Det fordonsbaserade BMS-systemet kommer att kommunicera med Laddare för elfordon baserat på information som batteristatus/temperatur/aktuell kapacitet, och upprätthålla den mest lämpliga effekten för laddning på det mest lämpliga sättet.

 

4. Hur laddar man en elbil på det mest hälsosamma sättet? Ladda inte fullt, långsam laddning är den huvudsakliga metoden och snabbladdning är ett komplement. Håll batteriet på 20%~30% när det är parkerat under en längre tid, det är bäst att ladda långsamt var 3:e månad och sedan ladda ur till 20%~30%.