OCPP lösningar för laddning av elbilar

Dynamisk lastbalansering

Med den snabba tillväxten av elfordon och laddningsutrustning för elfordon kommer elnätet att ställas inför stora utmaningar. För att möta efterfrågan på laddning och skydda den säkra driften av elnätet tillhandahåller Iocharger Dynamic Load Management-lösningar för både bostäder och kommersiella lokaler, som dynamiskt balanserar kraftdistributionen till laddstationerna via programvara eller smart OCPP-gateway.

Bostäder

Iocharger erbjuder tre nivåer av lasthantering för privatpersoner, vilket gör det möjligt för användare att dynamiskt balansera sina tillgängliga elkällor, inklusive elnätet, solenergi och batterilagringssystem. Det säkerställer att den elektriska kretsen aldrig överbelastas, gör att all utrustning kan fungera smidigt och optimerar strömförbrukningen för ekonomiska fördelar. Den här lösningen skyddar inte bara det lokala elnätet utan ger också användarna en effektiv laddningslösning för elbilar.

Kommersiell

Med Iochargers DLB-hanteringssystem (Dynamic Load Balancing) kan du dynamiskt fördela tillgänglig ström och balansera den mellan laddarna på din anläggning för att uppnå den mest effektiva laddningen. Med prioriterad lastbalansering kan du ge stamkunder prioriterad åtkomst och öka effektgränserna för att erbjuda laddinfrastruktur till en bredare kundbas. Allt detta kan uppnås utan behov av dyr hårdvara eller nätuppgraderingar, samtidigt som det lokala elnätet skyddas.

Vanliga frågor om dynamisk lasthantering (DLM)

I samband med elbilsladdning avser dynamisk lasthantering (DLM) optimering av laddningsbelastningen inom en fastighet, vilket säkerställer effektivt utnyttjande av tillgänglig ström bland elbilsladdare och andra apparater på plats samtidigt som det lokala elnätet skyddas från överbelastning. Det viktigaste målet är att uppnå denna optimering utan att det krävs kostsamma byggarbeten eller uppgraderingar av infrastrukturen.

Dynamisk lastbalansering är avgörande för effektiv och tillförlitlig laddning av elbilar. Den optimerar resursutnyttjandet, säkerställer nätstabiliteten, möjliggör snabbare laddning, stöder skalbarhet och hanterar kostnaderna på ett effektivt sätt. Genom att effektivt fördela strömmen mellan laddarna förhindras överbelastning, kapaciteten maximeras och den övergripande användarupplevelsen förbättras.

  • Skydda det lokala elnätet från överbelastning när flera laddare används
  • Säkerställa den mest effektiva användningen av den tillgängliga strömmen mellan EV-laddare och andra apparater på plats
  • Spara dig från kostnaderna för eventuella nätuppgraderingar
  • Ge realtidsdata om din energianvändning, solproduktion eller till och med batterikapacitet
  • Hantera olika laddningslägen som full hastighet, solassistans och endast sol
  • Miljövänlig med offentligt nät, solsystem och batterisystem

Lastbalansering av elbilsladdning kan kategoriseras som statisk eller dynamisk.

Statisk lastbalansering är förutbestämd baserat på faktorer som tid på dygnet eller prissättning, utan realtidsjusteringar.

Dynamisk lastbalansering ändras i realtid med hjälp av komplexa algoritmer, vilket justerar energiförbrukningen och prioriterar områden med hög efterfrågan.