Rozwiązania OCPP do ładowania pojazdów elektrycznych

Dynamiczne równoważenie obciążenia

Wraz z szybkim rozwojem pojazdów elektrycznych i urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych, sieć energetyczna stanie przed wielkimi wyzwaniami. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na ładowanie i chronić bezpieczne działanie sieci energetycznej, Iocharger zapewnia rozwiązania Dynamic Load Management zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych, dynamicznie równoważąc dystrybucję energii do stacji ładowania za pomocą oprogramowania lub inteligentnej bramki OCPP.

Mieszkaniowy

Iocharger oferuje trzy poziomy zarządzania obciążeniem domowym, umożliwiając użytkownikom dynamiczne równoważenie dostępnych źródeł energii elektrycznej, w tym sieci, energii słonecznej i systemu magazynowania baterii. Gwarantuje to, że obwód elektryczny nigdy nie zostanie przeciążony, umożliwia płynne działanie wszystkich urządzeń i optymalizuje zużycie energii w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Rozwiązanie to nie tylko chroni lokalną sieć elektryczną, ale także zapewnia użytkownikom efektywne rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych.

Komercyjne

Dzięki systemowi zarządzania Iocharger DLB (Dynamic Load Balancing) można dynamicznie przydzielać dostępną moc i równoważyć ją między ładowarkami pojazdów elektrycznych w witrynie, uzyskując najbardziej wydajne ładowanie. Dzięki priorytetowemu równoważeniu obciążenia możesz zapewnić stałym klientom priorytetowy dostęp i zwiększyć limity mocy, aby zaoferować infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych szerszej bazie klientów. Wszystko to można osiągnąć bez potrzeby kosztownego sprzętu lub modernizacji sieci, zapewniając jednocześnie ochronę lokalnej sieci elektrycznej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące dynamicznego zarządzania obciążeniem (DLM)

W kontekście ładowania pojazdów elektrycznych, dynamiczne zarządzanie obciążeniem (DLM) odnosi się do optymalizacji obciążeń ładowania w obrębie nieruchomości, zapewniając efektywne wykorzystanie dostępnej mocy przez ładowarki pojazdów elektrycznych i inne urządzenia na miejscu, jednocześnie chroniąc lokalną sieć przed przeciążeniem. Kluczowym celem jest osiągnięcie tej optymalizacji bez konieczności kosztownych prac budowlanych lub modernizacji infrastruktury.

Dynamiczne równoważenie obciążenia ma kluczowe znaczenie dla wydajnego i niezawodnego ładowania pojazdów elektrycznych. Optymalizuje wykorzystanie zasobów, zapewnia stabilność sieci, umożliwia szybsze ładowanie, wspiera skalowalność i skutecznie zarządza kosztami. Skutecznie rozdzielając moc pomiędzy ładowarki, zapobiega przeciążeniom, maksymalizuje wydajność i poprawia ogólne wrażenia użytkownika.

  • Ochrona lokalnej sieci przed przeciążeniem w przypadku korzystania z wielu ładowarek.
  • Zapewnienie najbardziej efektywnego wykorzystania mocy dostępnej między ładowarkami do pojazdów elektrycznych a innymi urządzeniami na miejscu.
  • Oszczędność kosztów związanych z modernizacją sieci.
  • Dostarczanie w czasie rzeczywistym danych na temat zużycia energii, produkcji energii słonecznej, a nawet pojemności baterii.
  • Zarządzanie różnymi trybami ładowania, takimi jak pełna prędkość, wspomaganie słoneczne i tylko energia słoneczna
  • Przyjazny dla środowiska z publiczną siecią, systemem solarnym i systemem akumulatorów

Równoważenie obciążenia ładowania pojazdów elektrycznych można podzielić na statyczne i dynamiczne.

Statyczne równoważenie obciążenia jest z góry określone na podstawie czynników takich jak pora dnia lub ceny, bez korekt w czasie rzeczywistym.

Dynamiczne równoważenie obciążenia zmienia się w czasie rzeczywistym przy użyciu złożonych algorytmów, dostosowując zużycie energii i nadając priorytet obszarom o wysokim zapotrzebowaniu.